Cloudaccess - Joomla! as a service

Komisje Rady Parafialnej

KOMISJA LITURGICZNA

Karol Ryba, Elzbieta Romandel, Józefina Butryn, Maria Jamont
 • przygotowanie specjalnych świąt liturgicznych, np. Boże Ciało (procesja i ołtarz); Drogę Krzyżową (rozwazania); Liturgia Rezurekcji (procesja)

 • przygotowanie kościoła do świąt Bożego Narodzenia (ustawienie i dekoracja choinek, ustawienie szopki); przygotowanie kościoła do świąt Wielkanocnych (ustawienie Grobu Pańskiego)

 • odpowiedzialni za szaty liturgiczne, bieliznę liturgiczną i obrusy.

 • Powinien być zrobiony grafik na kwartał dla do posługi szafarzy, lektorów i kolektorów (grafik wykonają liderzy wymienionych powyżej grup liturgicznych)

 • Komisja Liturgiczna koordynuje udział we mszach świętych (zwłaszcza świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy lub specjalnych okoliczności) lektorów i szafarzy.

 • Lider komisji powinnien utrzymywać stały kontakt z innymi grupami modlitewnymi przy naszej parafii oraz katechetami.

KOMISJA D.S. KULTURALNYCH

Mieczyslaw Frasonski, Danuta Janik, Krzysztof Piekut
 • Organizowanie imprez kulturalnych, np. Akademie lub przedstawienia okolicznościowe (Dzień Matki, 3 Maja, Święto Niepodległości)

 • Organizowanie zajęć kulturalno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, np. Spotkanie z Mikołajem, Rewia Młodych Talentów, Koncert Piosenki Religijnej

 • Opieka nad działalnością zespołów artystycznych działających przy parafii oraz promowanie w środowisku polonijnym (pomoc przy transporcie lub sprzęcie gdy zespoły wyjeżdżają na występy lub pomoc przy występach w parafii)

 • Przygotowanie specjalnych uroczystosci jak np. 25-lecie powstania parafii w roku 2008 czy 10-lecie konsekracji nowego kościoła w roku 2007.

KOMISJA "IMPREZ"

Zdzislaw Stachowicz, Elzbieta Ozlanski, Magdalena Les, Katarzyna Komorska, Adrian Kania
 • Organizowanie imprez rozrywkowych, np. Sylwester, Zabawa w Karnawale, Andrzejki, Opłatek Parafialny

 • Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, np. Pikników Parafialnych.

 • Organizacja przelgrzymek oraz wycieczek parafialnych.

KOMISJA BUDOWLANA

Ryszard Dorozynski, Tadeusz Jasina, Gabriel Kaminski
 • Utrzymanie, modernizacja i remonty budynku świątyni  i budynkow pomocniczych

 • Wykonanie harmonogramu przeglądów, remontów okresowych dla wszystkich urządzeń technicznych na terenie Parafii.

KOMISJA FINANSOWA

Barbara Budzynski, Stanislaw Skonieczny, Anna Sadomska-Niewiadomski, Tadeusz Frysztacki

 

KOMISJA D.S. DZIECI

Katarzyna Komorska,  Agnieszka Krawczyk, Maria Brol, Urszula Nawrot, Piotr Kocinski

 

KOMISJA D.S. MLODZIEZY

Magdalena Les, Monika Matelski, Krzysztof Matelski, Michelle Misri, Hanna Szlendak