Cloudaccess - Joomla! as a service

Budowa nowej świątyni 1996 - 1997

 

Z wielkim trudem zbierane fundusze, intensywne przygotowania do budowy, i niegasnący zapał Polaków sprawiły, że od chwili rozpoczęcia budowy (16 sierpnia 1996r.) do jej zakończenia minęło niewiele ponad 10 miesięcy. Ostatnie tygodnie przybrały formę mocowania się z czasem i często niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

 

Budowa kościoła (ok.500 miejsc siedzących) to także parking na 156 samochodów oraz kompletne wyposażenie wnętrza i zaplecza świątyni. Ostatnie dwa dni przed uroczystością były - budząca podziw okolicznych mieszkańców (w przeważającej części Azjaci) - mrówczą pracą wielu dziesiątków Polaków przy tzw. kosmetyce i dekoracji wnętrza świątyni oraz dużego terenu okalającego świątynię. Zaryzykuję stwierdzenie, że Kanadyjczyków nie byłoby stać na tak powszechne zaangażowanie i pracę do bardzo późnych godzin nocnych.


W dniu 22 czerwca punktualnie o godz. 15:00 te słowa młodzieżowej piosenki religijnej, wypełniły gromkim śpiewem ok. półtora tysięcznej polonii wschodniej części metropolii Toronto nową świątynie w Scarborough. Na ten dzień czekała miejscowa polonia niemal czternaście lat.